Competenties

Wat is jouw ervaring?

Om in aanmerking te komen voor de functie bedrijfsleider beschik je minimaal over een MBO 4 diploma in de richting horeca. Bovendien heb je een ruime leidinggevende ervaring in de horecabranche. Door deze achtergrond beschik je over de volgende competenties die jou geschikt maken voor deze veelzijdige en verantwoordelijke baan:

Beslissingen nemen en actie ondernemen

Een horecamanager komt voor situaties te staan waarbij beslissingen genomen moeten worden. Dit doe je tijdig en duidelijk, en bovendien durf je indien nodig een afgewogen risico te nemen. Je initiëert acties vol zelfvertrouwen en draagt de verantwoordelijkheid.

Aansturen

Je bent in staat om sturing te geven aan je team door doelen en prioriteiten te stellen. Je maakt afspraken, geeft instructies en aanwijzingen. Je controleert of men dit op de juiste manier opvolgt en onderneemt actie als dat nodig blijkt te zijn. Delegeren doe je op een duidelijk manier waarbij je rekening houdt met de verschillende persoonlijkheden en kwaliteiten binnen je team.

Begeleiden

Om de gestelde resultaten te realiseren is het belangrijk dat je het team coacht, adviseert en motiveert. Zo zijn medewerkers in staat om te groeien op zowel werk- als persoonlijk niveau. Taken worden zo beter uitgevoerd en eventuele problemen zelfstandig opgelost.

Overtuigen en beïnvloeden

Richting het team maak je een sterke en positieve indruk. Je mening en ideeën komen duidelijk naar voren, en je weet deze helder te onderbouwen. Je geeft inhoud en sturing aan een gesprek met overeenstemming als belangrijkste resultaat. Op de werkvloer geef je complimenten; een negatievere boodschap breng je over achter de schermen.

Formuleren en rapporteren

Rapportages, verslagen en documenten formuleer je op duidelijke wijze door structuur aan te brengen. Je hanteert een vlotte, bondige en foutloze stijl. De informatie weet je op een interessante manier te verspreiden en te presenteren, waar bij je rekening hebt houdt met de ontvanger(s).

Vakdeskundigheid

Je beschikt over een dosis vakkundigheid die je in elke situatie weet aan te wenden. Vraagstukken en eventuele problemen los je zo veel mogelijk naar eigen inzicht op. Je kennis en expertise deel je met anderen om je afdeling naar een hoger niveau te tillen.

Creëren en innoveren

Jouw creatieve ideeën, benaderingen en inzichten houd je niet voor jezelf. Je toont initiatief om zaken te veranderen en je laat een duidelijke (toekomst)visie zien. Als daar ruimte voor is werk je dit uit.

Plannen en organiseren

Om de gestelde doelen te behalen, regel jij de benodigde mensen en middelen. Doelen, prioriteiten en deadlines houd jij goed in te gaten en je stuurt bij wanneer nodig.

Kwaliteit leveren

Als horecamanager krijg je te maken met de nodige kwaliteits- en productiviteitsnormen. Je beschrijft waar het (eigen) werk aan moet voldoen en je bent erop gericht dat deze normen behaald worden.

Instructies en procedures opvolgen

Instructies en aanwijzingen van de onderneming volg je bereidwillig op. Je houdt je aan de opgestelde procedures, veiligheidsvoorschriften en wettelijke richtlijnen. Je zorgt ervoor dat je team het goede voorbeeld volgt.

Bedrijfsmatig handelen

Je laat financiëel bewustzijn en inzicht zien. In het geval van een actie of besluit ben je in staat om een goede kosten- en batenafweging te maken.

Contact opnemen met Horecamanagers.nl

Denk jij (voor een groot deel) te passen in het bovenstaande profiel en ben je op zoek naar een baan als horecamanager?

Neem dan nu contact op